Ոստիկանության վահանը ահազանգով

  • Ոստիկանության վահանը ահազանգով

    Ոստիկանության վահանը ահազանգով

    Շլացուցիչ ցրման վահանը ինտեգրված է ակուստո-օպտիկական ցրման հետ, որն ունի համապատասխանաբար շլացուցիչ փայլի և ձայնային ցրման գործառույթներ, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել որպես հրահանգիչ և ուղղորդող քարոզչություն:Միացրեք վահանի հոսանքի անջատիչը, լարման ցուցադրման հաշվիչը սովորաբար ցուցադրում է լարումը (ցուցադրումը 10~12 Վ), այնուհետև կարող եք գործարկել համապատասխանաբար ուժեղ լույսի ցրման, ձայնային ալիքների ցրման և բղավելու գործողությունները:Երկու ցրման գործառույթները կարող են աշխատել առանձին կամ միաժամանակ:Տեսնել ...